‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมคณะเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเนยแข็งและไอศกรีม สวนจิตรลดา มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมวัวจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภริยา คุณมาริษา เจียรวนนท์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภริยา คุณบุษดี เจียรวนนท์ คุณภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณพงษ์เทพ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็งและโรงไอศกรีม สวนจิตรลดา ซึ่งประกอบด้วย เครื่องจักรในกระบวนการผลิตไอศกรีมพร้อมรถห้องเย็น 1 คัน เครื่องจักรในกระบวนการผลิตโยเกิร์ตชนิดคงตัว เนยแข็ง และโพรเซสชีส แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ปัจจุบันโรงเนยแข็งและโรงไอศกรีม สวนจิตรลดายังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมวัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานได้เป็นอย่างดี โดยมีการนำเทคโนโลยีการผลิตและระบบประกันคุณภาพที่ทันสมัยมาใช้ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตของโรงงานตามมาตรฐานสากล เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการจัดการด้านขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติ อันประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 1) ไอศกรีม สวนจิตรลดา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไอศกรีมอยู่ที่ 3,600 ถ้วยต่อชั่วโมง 2) โยเกิร์ต ชนิดคงตัว ปัจจุบันมีกำลังการผลิตโยเกิร์ตอยู่ที่ 1,500 ถ้วยต่อชั่วโมง และ 3) โพรเซสชีส ชนิดทา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตชีสอยู่ที่ 540 ชิ้นต่อชั่วโมง และโพรเซสชีส ชนิดแผ่น ปัจจุบันมีกำลังการผลิตชีสอยู่ที่ 1,080 ชิ้นต่อชั่วโมง