ซีพีเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อข่าวลวง ล่าสุดมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารชวนลงทุนคริปโตเคอเรนซี พร้อมจัดการตามกฎหมายทุกกรณี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอชี้แจ้งว่า ปัจจุบันได้มีการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ โดยนำรูปภาพผู้บริหาร และโลโก้ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มาใช้แอบอ้างเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นการโฆษณาหลอกลวงประชาชนด้วยการเชิญชวนให้ลงทุน โดยมีผลตอบแทนสูงมาจูงใจให้หลงเชื่อ ล่าสุดชวนให้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่  บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโฆษณาดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงขอเตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว เพราะอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินได้  และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบิดเบือนข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรต่อไป