CPI สนับสนุนฟ้าทะลายโจร ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลกลุ่มเสี่ยง ณ วัดอินทรวรวิหาร เขตพระนคร

คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม นำ CSR SPIRIT ภายใต้ธุรกิจข้าว ธุรกิจพืชครบวงจร ธุรกิจขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลกลุ่มเสี่ยง กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมร้อยเรียงความดีแก่สังคมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามเจตนารมณ์ของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ โดยการส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 200 ขวด โดยมี คุณอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันแพทย์แผนไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มาตรวจคัดกรอง

#ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยCOVID19
#ร้อยเรียงความดีซีพี100ปี
#ซีพีปันปลูกฟ้าทะลายโจร
#CSRSPIRIT