เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณทศพล เหลืองศุภภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป และ คุณศุภกร ม่วงแพรศรี ผู้จัดการฝ่าย สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้เชิญพวงมาลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ทั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน