เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

5 ธันวาคม 2566 รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณมาริษา เจียรวนนท์ ภริยา คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณบุษดี เจียรวนนท์ ภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง

จากนั้น คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณมาริษา เจียรวนนท์ ภริยา คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณบุษดี เจียรวนนท์ ภริยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคุณ ประสิตา วรภักดิ์ภมร จากหน่วยงาน Protocol & Banquet Service ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้เชิญพานพุ่ม

ทั้งนี้มีตัวแทน จากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการทหาร ตำรวจ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความสุข ความเจริญของประชาชนและประเทศชาติมาตลอดที่ทรงครองสิริราชสมบัติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า