ท่านประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง – พระราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

1 มกราคม 2567 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดยท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ พร้อมด้วย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และภริยา คุณมาริษา เจียรวนนท์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร และภริยา คุณบุษดี เจียรวนนท์ คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง