เครือซีพี ซีพีเอฟ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส เจียไต๋-เครือซีพี ฉลองครบรอบ 103 ปี ณ สำนักงานตรอกจันทน์

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส เจียไต๋-เครือซีพี ฉลองครบรอบ 103 ปี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานเครือซีพี และบริษัทในเครือฯ​ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน อาทิ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ คุณธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ คุณอรุณี วัชรานานันท์ คุณไพศาล จิระกิจเจริญ คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข คุณวรวิทย์ เจนธนากุล คุณสมภพ มงคลพิทักษ์ คุณสมพร เจิมพงศ์ คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ คุณกอบบุญ ศรีชัย ณ สำนักงานตรอกจันทน์

ทั้งนี้ คุณสุภกิต และคณะผู้บริหาร เริ่มพิธีไหว้ศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระ ถวายปัจจัยไทยธรรม โดยมี ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านยังความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา PR CPF