เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา รัฐบาล ได้ประกาศขอเชิญชวนประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม

ขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกท่านร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ หรือ สุภาพบุรุษแต่งกายด้วยชุดสูทสีดำ เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีเหลือง สุภาพสตรีแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือชุดสีเหลืองแบบสุภาพ หรือในโอกาสที่เหมาะสม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สําหรับพนักงานที่ต้องสวมชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติงานให้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของธุรกิจตามความเหมาะสม