วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์/คณะบัญชีฯ ม.ธรรมศาสตร์เชิญ คุณประเสริฐศักดิ์ที่ปรึกษาอาวุโสเครือฯบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับเชิญจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรยายพิเศษเรื่องการเจรจาต่อรองทางธุรกิจในประเทศจีนให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจในประเทศจีน จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของคุณประเสริฐศักดิ์กว่า30ปี ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษา

นอกจากนี้ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้เรียนเชิญคุณประเสริฐศักดิ์บรรยายพิเศษเรื่องเดียวกันให้นักศึกษาของคณะฯได้เรียนรู้อีกด้วย