เครือซีพีเดินหน้ามอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ฯ จัดซื้อถังออกซิเจนเหลวช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19


วันนี้ (22 ก.ย.) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ในเครือฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อถังก๊าซออกซิเจนเหลว พร้อมฐานราก ขนาดความจุ 10,000 ลิตร แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยมี คุณวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในนามผู้แทน คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อถังก๊าซออกซิเจนเหลว พร้อมฐานราก มูลค่า 1,551,928 บาท โดยมี นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คุณสมวุฒิ เหราบัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม


นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผอ.รพ.ราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหารฯ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุน โครงการดังกล่าว โดยโรงพยาบาลฯ จะได้นำถังออกซิเจนเหลว พร้อมฐานราก ขนาดความจุ 10,000 ลิตร ไปติดตั้งในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ฯ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด – 19  ต่อไป และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือในครั้งนี้จะช่วยส่งต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตโควิด-19 และมีกำลังใจในการรักษาต่อไป

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์วิกฤติแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เครือซีพีผนึกกำลังบริษัทและกลุ่มธุรกิจในเครือ ฯ ภายใต้ โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายของประธานอาวุโสเครือซีพี คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ร่วมกันสนับสนุนความช่วยเหลือในหลายมิติ อาทิ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค การอำนวยความสะดวกด้านระบบการสื่อสาร การสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาล ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 1,300 ล้านบาท