ประธานอาวุโสเครือซีพี คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ต้อนรับคณะรมว.กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) หารือความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่น

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 – คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การต้อนรับ คุณฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan: METI) และคณะ ในโอกาสการเยือนประเทศไทย เนื่องในการประชุมรัฐมนตรีการค้าของ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค 2565 และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจไทยกับประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

ในการณ์นี้ ท่านประธานอาวุโส กล่าวขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ ของญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนในอนาคต รวมทั้งการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง 3 สนามบินใน EEC และการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน เนื่องจากยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ร้อยละ 70 เป็นของบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนภาพความสำคัญการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย พร้อมชื่นชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความทันสมัย ได้รับการยอมรับในอาเซียนและตลาดโลก

ด้านคุณฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น กล่าวชื่นชมในค่านิยม 6 ประการของเครือฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเรื่อง 3 ประโยชน์ คือ การทำเพื่อประเทศชาติอันดับแรก ทำเพื่อประชาชน และทำเพื่อองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย ที่เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ อย่างประสบความสำเร็จ และยินดีสนับสนุนโครงการ EEC และผลักดันนักธุรกิจญี่ปุ่นร่วมลงทุน