เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“ความกตัญญู คือความตระหนักรู้ในคุณงามความดีที่คนอื่นมีต่อเรา คือความรัก ความปรารถนาดีที่มีต่อกันและกัน เราควรแสวงหาโอกาส ในการตอบแทนพระคุณนั้น เป็นการสร้างเสริมให้เราเคารพตนเองและผู้อื่น อันจะนำมาซึ่งโอกาสในการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน”

‘คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์’ ประธานคณะผู้บริหารด้านองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์

💚 ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมแชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=5s

💚 ประกาศผลพนักงานผู้โชคดีรับรางวัลสุดพิเศษ จากการร่วมกิจกรรมกตัญญู
https://sustainablelife.co/gratitude/winner

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู