ร่วมภาคภูมิใจกับ “เครือซีพี-ซีพีเอฟ-ซีพี ออลล์” คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ประเภท Distinguished Award สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 – คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเครือฯ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ประเภท Distinguished Award สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

นอกจากนี้ คุณอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ประเภท Distinguished Award สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product/Service Excellence) และคุณณัฐฐานิตา พิพัฒน์ธำรงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Operation 2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประเภท Distinguished Award สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ การจัดงานพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2022” ถือเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และมุ่งผลักดันสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน