วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2565 คนซีพีเตรียมพร้อมพลังกาย พลังใจ รวมพลังผู้บริหารและพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจ ร่วมร้อยเรียงความดี ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รอบสำนักงานและพื้นที่สาธารณะ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นับถอยหลังอีกเพียง 2 วันกับกิจกรรมบำเพ็ญความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ที่เครือซีพีผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2565 พร้อมกันทุกหน่วยธุรกิจ  โดยกิจกรรมส่วนกลางจะจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ซึ่งจะมีพนักงานจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทั้งจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) บมจ.ซีพี ออลล์ (CP ALL)  บมจ.สยาม แม็คโคร (MAKRO) และกลุ่มธุรกิจในเครือฯ  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ บริเวณป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่หลากหลาย ในพื้นที่รอบสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะ   ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (CPPC) จัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน สถานพักตากอากาศ บางปู จ.สมุทรปราการ / ปลูกป่าในพื้นที่โรงงานสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

2. บจ.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป (ธุรกิจไอศกรีม) จัดกิจกรรมตีเส้นสนามโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

3. บจ.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป (ธุรกิจสัตว์เลี้ยง) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ จ.สมุทรปราการ

4. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน พังงา จัดกิจรรมเก็บขยะ ณ ชายหาดทับตะวัน จ.พังงา

5. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) หน่วยงานวิจัยพัฒนา โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน จัดกิจกรรมปลูกมะพร้าวชายทะเลวัดหัวคุ้ง อ.ระโนด จ.สงขลา

6. บจ.ซีพีแรม จัดกิจกรรมซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาสีเครื่องเด็กเล่น ทำความสะอาด แจกอาหาร ณ จ. ขอนแก่น

7. บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ทำความสะอาดทางเดินริมถนนรัชดา และ ถนนหน้าอาคารทรู ทาวเวอร์รัชดา และเก็บขยะบริเวณคลองยายสุ่น

ขอให้ชาวซีพีเตรียมพลังกาย พลังใจไปร่วมกิจกรรมบำเพ็ญความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ที่ท่านสะดวก ส่งต่อกิจกรรมและพลังดี ๆ เพื่อสังคมได้เติบโตไปกับเครือฯ อย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม ปี 2563

การแต่งกาย : จิตอาสาพระราชทาน

ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน : แต่งกายด้วยเสื้อพระราชทาน หรือ เสื้อสีสุภาพที่ไม่มีการระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคลใดๆ และติดบัตรประจำตัวจิตอาสาฯ

การแต่งกาย : จิตอาสาทั่วไป

แต่งกายเสื้อสุภาพสีเหลือง สามารถมีตราสัญลักษณ์องค์กรได้ กางเกงสีเข้ม สุภาพ

จุดรวมพล ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : ดู Location

พื้นที่พิธีการและจัดกิจกรรมปลูป่าชายเลน : ดู Location

#ร้อยเรียงความดี #ซีพี100ปี

#เครือเจริญโภคภัณฑ์

ภาพกิจกรรม ปี 2563