สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เชิญ “คุณศุภชัย เจียรวนนท์” ในฐานะประธานกรรมการ ทรู คอร์ปฯ ขึ้นเวที “Chairman Forum 2021” แชร์ประสบการณ์การจัดประชุมคณะกรรมการ (Board Meeting)ในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่นและโควิด-19


เมื่อ 23 พ.ย.64 ที่ผ่านมา คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เชิญขึ้นอภิปรายบนเวที “Chairman Forum 2021” ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นพิเศษเพื่อให้สมาชิก ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน โดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Chairing a Virtual Board Meeting”เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการแบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น และจากเหตุการณ์โควิด-19 โดยมีประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนต่าง ๆ กว่า 100 คนร่วมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ ในการนี้ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ IOD ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณประธานกรรมการ กลุ่มทรู และมีคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ IOD เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

การประชุมหัวข้อ“Chairing a Virtual Board Meeting” จัดขึ้นเพราะ IOD เห็นว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมกลายเป็นวิถีใหม่ ภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัว ส่งผลให้ practice ในการทำงานเปลี่ยนไป ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ practice ระดับพนักงาน แต่ยังรวมถึง practice ในระดับกรรมการ และที่เห็นได้ชัดคือการประชุมคณะกรรมการ หรือ Board Meeting ที่ต้องปรับรูปแบบไปเป็นการจัดแบบ Virtual แทน ถือเป็นความท้าทายของประธานกรรมการที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการประชุมให้มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม

ในการนี้ คุณศุภชัย ประธานกรรมการ กลุ่มทรู ได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิค ในการจัดประชุมกรรมการแบบออนไลน์ในหลายประเด็น และได้นำเสนอมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์การขับเคลื่อนพาธุรกิจก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี หรือ Tech Company อีกด้วย