เครือซีพี ผนึกกำลังทำความดีและทำประโยชน์เพื่อสังคม ในโครงการจิตอาสา  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 26 พย. 2564

26 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้เครือซีพีร่วมกับหน่วยงานราชการและจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ซึ่งเครือซีพีได้ประกาศให้ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันจิตอาสา โดยหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของเครือฯ จะร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาในบริเวณพื้นที่สำนักงาน หรือในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

โดยในปีนี้ เครือซีพีมีกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2564 ที่สวนราชเทวีภิรมย์ และชุมชนริมบึงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. โดยมี คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่กว่า 70 คน ร่วมกันทำความดีด้วยการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่สวนสาธารณะและเก็บขยะบริเวณริมบึงมักกะสัน  โดยกิจกรรมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทในเครือฯ  ยังได้กิจกรรมในพื้นที่รอบที่ตั้งสำนักงาน และในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีกกว่า 30 จุด  ประกอบด้วย

  1. กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม : บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่รอบ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก
  2. กลุ่มการตลาดและการจัดจำหน่าย : บ.ซีพี รีเทลลิงค์ จัดกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่ซอยวิภาวดี 62 และชุมชนรอบบริษัทฯ, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เก็บขยะทำความสะอาดภายในวิทยาลัย ทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าเก่งเต็กตึ๊ง และ รพ. สต.ไขแสง,บ.ซีพีแรม (ลำพูน) จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหนาม, บ. ซีพีแรม (สุราษฏร์ธานี) จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดสุวรรณโกฏิ นอกจากนี้  บมจ. ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมจิตอาสาดังนี้  คลังสินค้าบุรีรัมย์  ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาด ณ วัดป่าไชยประสิทธิ์วนาราม ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์, ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ  ทำความสะอาดห้องน้ำ ซ่อมแซมห้องน้ำของวัดขวัญสะอาด, ศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ เก็บขยะในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง, ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง จัด Big Cleaning Day เก็บขยะทำความสะอาดชุมชน ถนน ฯลฯ ,ศูนย์กระจายสินค้าภูเก็ต  ร่วมกับจิตอาสาเก็บขยะในพื้นที่บริเวณหาดลายัน, ศูนย์กระจายสินค้า มหาชัย ทำ Big cleaning พื้นที่โดยรอบคลังและชุมชนใกล้เคียง, ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น เก็บขยะถนนหน้าคลังและหมู่บ้านใกล้เคียง, ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน ร่วมโครงการสนับสนุนหน่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านประชารัฐร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ จุดตรวจสารเสพติด อบต.หนองหนาม, ศูนย์กระจายสินค้า BCF DC เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนฟ้าฮ่ามจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดฟ้าฮ่าม, ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย ร่วมกัน BIG CLEANING DAY บริเวณหน้าศูนย์กระจายสินค้า ริม ถนนพระราม2
  3. กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ : บริษัท CPPC (โรงงานระยอง) ทำความสะอาดลานวัดเขาโพธิ์ จ.ระยอง, CPPC (โรงงานสีคิ้ว) ทำความสะอาดโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, CPPC (โรงงานบางพลี) ทำความสะอาดวัดบางเพรียง, CPPC (โรงงานบางปะกง) ทำความสะอาดโบสถ์กลางน้ำวัดสุนีย์
  4. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จ.สมุทรปราการ  และจัดกิจกรรมจิตอาสาที่รร คลองเจริญราษฎร์  สมุทรปราการ
  5. บริษัท เจียไต๋ จำกัด จัดกิจกรรมใน 3  พื้นที่ ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อทำอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านโนนเรือง  ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น   และจัดกิจกรรมทำความสะอาดลานวัดและซ่อมบำรุงไฟฟ้า วัดโบสถ์สมพรชัย ที่อยุธยา  และปลูกผักสวนครัว โรงเรียนบ้านหนองสามพราน จ.กาญจนบุรี
  6. บ.เอกชัย ดัสทริบิวชั่น ซิสเทม (โลตัส) เก็บขยะในคลองบริเวณชุมชนมักกะสัน
  7. ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว ทำความสะอาดและตัดหญ้าถนนเส้นทางสาธารณะ หลังฟาร์มและเก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวบางสน อ. ปะทิว จ.ชุมพร

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ประมวลภาพกิจกรรมปีที่ผ่าน ๆ มา