เครือซีพีส่งมอบความห่วงใย จากประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ พร้อมส่งความสุขปีใหม่ มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ 9 หน่วยงานใน จ. ชลบุรี ส่งต่อใ้ห้กลุ่มเปราะบางช่วยสร้างเกราะป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันโควิด-19 และส่งเสริมการเข้าถึงยาสมุนไพรไทย


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เครือซีพี โดย คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์และ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทน คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
เพื่อร่วมร้อยเรียงความดี เดินหน้าโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้แก่ 9 หน่วยงานในพื้นที่จ้งหวัดชลบุรีประกอบด้วย เทศบาลนาจอมเทียน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาจอมเทียน,เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์, สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ, ชุมชนไร้บ้านรอบสนามบินอู่ตะเภา, ชุมชนห้วยใหญ่, มูลนิธิครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ, คณะสงฆ์ตำบลนาจอมเทียน และเมืองพัทยา จำนวน 5,000 กระปุก เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ช่วยเสริมภูมิกันและช่วยในการรักษาโควิด-19 ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดอยู่


คุณจอมกิตติ ศิริกุล กล่าวว่า โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เป็นนโยบายของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี” ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 โดยได้ปลูกฟ้าทะลายโจรบนที่ดิน 100 ไร่ใน จ.สระบุรี และเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาผลิตยาฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกจ่ายฟรีแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรดังกล่าวมาจากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลได้รับรองมาตiฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา และดำเนินการผลิตตามพ.ร.บ.ยาสมุนไพร ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนเครือซีพีมามอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในพื้นที่พัทยาและนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น และกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างรวมถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ สิ่งเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19 ให้เบาบางลงได้” คุณจอมกิตติ กล่าว

ครูบุญชู ม่วงไหมทอง ประธานมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ กล่าวว่า “ขอบคุณเครือซีพีที่เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือโลกมนุษย์ด้วยกัน ให้รอดพ้นจากโรคโควิด-19 ทำให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งฟ้าทลายโจรสามารถช่วยป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กพิเศษได้ และรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้รับน้ำใจจากเครือซีพี ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง”


ด้านนางวัลภา นวมน่วม ประธานกลุ่มสตรีตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ในฐานะตัวแทนเมืองพัทยา กล่าวว่า “ขอบคุณเครือซีพีที่มอบฟ้าทะลายโจรแก่ชุมชนต่าง ๆ เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวที่ขาดแคลน  และ ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง เพราะช่วงวิกฤติที่ผ่านมาฟ้าทะลายโจรขาดตลาด ประชาชนบางส่วนกลัวของปลอม การรับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรวันนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนในพื้นที่ ไม่เพียงได้รับยาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ชุมชนยังคงมีเจ้าหน้าที่อสม. ลงพื้นที่คัดกรอง ให้ความรู้แก่ประชาชน ช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงติดเชื้อหรือต้องการเข้ารับการรักษาต่อเป็นเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่งอีกด้วย”