พี่น้องมุสลิม ชุมชนบ้านครัว ขอบคุณเครือซีพี ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูกฟ้าทะลายโจร” ตามเจตนารมณ์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ เร่งเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงโควิด-19

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – เครือซีพี เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยตามเจตนารมณ์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ เร่งแจกจ่ายสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี ให้ประชาชนเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์โอมิครอน โดยวันนี้ ท่านประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ ได้มอบหมาย ให้ คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 2,000 กระปุก และหน้ากากอนามัย ให้แก่พี่น้องมุสลิมชุมชนบ้านครัว โดยมี คุณนิพนธ์ มนูทัศน์ กรรมการชุมชน และ คุณมีนา มุหมัดอารี เลขานุการชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม)

คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้อง ประชาชน ทั้งในด้านการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ  เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีถึงผลกระทบดังกล่าว ด้วยความห่วงใยจาก ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ และท่านประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ ได้มอบหมายให้นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มามอบให้กับชุมชนมุสลิมบ้านครัว ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ใจกลางกรุงเทพฯ ใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 ในการรับมือกับโอไมครอนที่เป็นสายพันธ์ใหม่ล่าสุด โดยที่ผ่านมาทางเครือซีพีได้เร่งแจกจ่ายไปยังกลุ่มองค์กรพันธมิตร ภาครัฐ และมูลนิธิต่าง ๆ แล้วไปทั่วประเทศ และในครั้งนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ชุมชนแห่งนี้

ด้าน คุณนิพนธ์ มนูทัศน์ กรรมการชุมชนบ้านครัว กล่าวว่า ชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองแสนแสบใต้ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตราชเทวี แบ่งเป็นชุมชนบ้านครัวเหนือ ชุมชนบ้านครัวตะวันตก และมีพื้นที่อีกส่วนในเขตปทุมวัน เป็นชุมชนบ้านครัวใต้ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม ถือเป็นชุมชนมุสลิมใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีประชากรราว 4,000 คน กว่า 1,000 หลังคาเรือน แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้นบางแล้ว ชุมชนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอยู่ การที่เครือซีพีได้นำสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มามอบให้ชุมชนก็ทำให้เบาใจขึ้น มียาสมุนไพรใช้รักษา ในนามของตัวแทนชุมชนขอขอบคุณเครือซีพีเป็นอย่างมาก ที่ได้มอบความห่วงใยมาถึงมือพี่น้องชุมชนมุสลิม ทางเราก็ได้วางแผนเอาไว้ว่าหากส่งมอบให้กับพี่น้องในชุมชนครบแล้ว และยังมีเหลือเราก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องมุสลิมใกล้เคียง ทั้งมีนบุรี หนอกจอก ต่อไป

ขณะที่ คุณมีนา มุหมัดอารี เลขานุการชุมชน กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาทางชุมชนก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควร มีคนติดจำนวนมาก คิดว่ายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูกฟ้าทะลายโจร” จะช่วยให้พี่น้องในชุมชนบ้านครัว ทุกครัวเรือนใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านเสริมภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณเครือซีพีที่ช่วยให้พี่น้องในชุมชนเราเข้าถึงสมุนไพรฟ้าทะลายโจร  และรู้สึกดีใจแทนคนในชุมชน ที่ซีพีห่วงใยคนในชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนำอาหารแช่แข็งมามอบให้กับชุมชนด้วยเช่นกัน

สำหรับโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” จัดพื้นที่ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบรรจุแคปซูลผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนคนไทย เครือซีพีโดยทีมงานผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาทุกกลุ่มธุรกิจ ได้ผนึกกำลังร่วมกันส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระจายให้กับองค์กรพันธมิตร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ  รวมทั้งพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19