ซีพีน่าน ต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) หารือแนวทางต่อยอดงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการคนที่ 3 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังและต่อยอดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดน่าน โดยมี นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์

นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการฯ กล่าวว่า “การทำงานด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินงานอยู่นั้น มีครบทุก Supply Chian ทำให้เห็นภาพการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนอย่างมีเป้าหมาย โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้เรื่องแผนธุรกิจสำหรับชุมชน ขณะที่ จ.น่าน มีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนหลายแห่ง จึงอยากให้เพิ่มเติมการยกระดับแผนธุรกิจสำหรับภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้าใจรูปการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวางมาตรฐานการจัดการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นอีกอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน”

ด้าน นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ซีพีน่าน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่ต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจชุมชนสามารถขับเคลื่อนไปได้ ผนวกกับความเข้มแข็งของชุมชน การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าทางการเกษตรตั้งเเต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และขอขอบคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ข้อชี้แนะในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ จ.น่าน ในครั้งนี้”