เครือซีพีจับมืออุทยานแห่งชาติผาแดง ผลักดันโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือปลูกต้นไม้เพื่อความยั่งยืน โครงการรักษ์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ บ้านปางเบาะ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โครงการรักษ์ป่าเชียงดาว โดยใช้กล้าไผ่ซางหม่นจำนวน 1,000 กล้า เป็นไม้เบิกนำ

โดยมีคุณฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อุทยานแห่งชาติผาแดง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านปางเบาะ และชุมชน

คุณศิริลักษณ์ บ่อสร้าง รองผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือ CP ได้เข้ามาร่วมดำเนินงาน โครงการรักษ์ป่าเชียงดาว กับอุทยานแห่งชาติผาแดง ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาว โดยนำร่องในหมู่บ้านปางเบาะ ตำบลทุ่งข้าวพวง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ร่วมถึงดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่อไป