เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือรวมพลังจิตอาสาประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานกรรมการ เครือฯ “คุณสุภกิต เจียรวนนท์” นำทีมผู้บริหารพนักงานเครือฯ บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าอำนวยผล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนบริษัทในเครือร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ

27 พฤศจิกายน 2563 – เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้  คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดป่าอำนวยผล ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และที่กรุงเทพฯมีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ณ บริเวณถนนสีลม ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทและโรงงานทุกแห่งในเครือฯที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้ร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วย

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ได้ประกาศให้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันจิตอาสาประจำปีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศไทยได้รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 3 ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยในปีนี้ได้รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันอีกครั้ง เพื่อบำเพ็ญความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2653

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ วัดป่าอำนวยผล ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีประธานกรรมการ เครือฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วย คุณสมชาย ศรีภูสิตโต ผู้ช่วยบริหารของประธานสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง พนักงานสถาบันผู้นำ เครือฯ และบริษัทในเครือ  รวมถึงชาวชุมชนในพื้นที่  โดยได้ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ และ ต้นประดู่ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกันถมหินคลุกบริเวณลานด้านข้างศาลาการเปรียญเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของวัดให้ดีขึ้น ขณะที่พนักงานจิตอาสาได้ร่วมกับพี่น้องชาวชุมชนในพื้นที่ทำความสะอาดลานวัด ศาลาเอนกประสงค์ และล้างห้องน้ำ เนื่องจากวัดป่าอำนวยผลแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถาบันผู้นำ เครือฯอีกด้วย

ส่วนของกรุงเทพฯมีศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่สำนักงานใหญ่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม นำโดย คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณราตรี ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการเขตบางรัก และผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร และคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงานจากบริษัทต่างๆ ในเครือฯ ได้แก่  บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ซี.พี.แลนด์ บจ.เจียไต๋ และกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ  ได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตบางรัก  ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาคมสีลม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ ทาสีบริเวณรั้วรอบต้นไม้ และทำความสะอาดถนนสีลม ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสศาลาแดงจนถึงด้านหน้าธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่

นอกจากนี้ยังมีการบำเพ็ญประโยชน์ของบริษัทในเครือฯอีกแห่ง คืออาคารทรู ทาวเวอร์  ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม นำโดย คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา กว่า 200 คน ได้พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด และเก็บขยะบริเวณพื้นหน้าอาคาร และฟุตบาททางเท้าบริเวณหน้าอาคารทรู ทาวเวอร์ พร้อมทั้ง ตักขยะในคลองยายสุ่นที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร

รวมถึงยังมีกลุ่มบริษัทในเครือฯทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยรอบสถานประกอบการ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วย  หน่วยงานต่างๆ ของ CPF อาทิ ฟาร์มวังน้อย อยุธยา โรงงานอาหารสัตว์บกราชบุรี โรงงานอาหารสัตว์บกโคกกรวด ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ฟาร์ม CS1 ฉะเชิงเทรา ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว ชุมพร ธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคกลาง-ตะวันออกตราด (ฟาร์ม JR) ตราด ฟาร์มเพชรบุรี 5 โรงงานอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา โรงงานอาหารสัตว์น้ำ หนองแค สระบุรี โรงงานอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง ชลบุรี โรงงานอาหารสัตว์น้ำ และโรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ มหาชัย สมุทราสาคร โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ สุราษฎร์ธานี และ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแกลง ระยอง เป็นต้น

หน่วยงานของกลุ่มพืชครบวงจร บำเพ็ญประโยชน์ ณ ซอยเย็นจิต ตรอกจันทน์ ฟาร์มกำแพงเพชร โรงงานข้าวชัยนาท และ ซีพีสตาร์เลนส์ ชลบุรี รวมทั้ง ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจัดกิจกรรมที่โรงงานข้าวนครหลวง อยุธยา

กลุ่มเจียไต๋ จัดกิจกรรมที่คลังสินค้าปุ๋ย บางไทรอยุธยา ชนม์เจริญฟาร์ม น่าน CTT บ้านโป่ง ราชบุรี สถานีวิจัยสุพรรณบุรี CTT FRESH เจียไต๋โปรดิวส์ ปทุมธานี เจียไต๋ หางดง เชียงใหม่ เจียไต๋ ขอนแก่น ชนม์เจริญฟาร์ม เจียไต๋ กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ลำปาง ชนม์เจริญฟาร์ม อุบลราชธานี

หน่วยงานต่างๆ ของ CPALL อาทิ CP RETAILINK วิภาวดี CDC ภูเก็ต DC ลำพูน DC เชียงใหม่ DC บางบัวทอง DCหาดใหญ่ เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ งามวงศ์วาน PIM แจ้งวัฒนะ DC มหาชัย DC สุวรรณภูมิ  และ บริษัท แอสเซ้นท์ จำกัด