เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ฉบับที่1

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  ได้ลงนามประกาศมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ฉบับที่1ด้วยความห่วงใยพนักงาน

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนและพบผู้ติดเชื้อในอีกหลายประเทศนั้น เครือฯมีความห่วงใยในสุขภาพของเพื่อนพนักงานจึงประกาศมาตรการในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 เพิ่มเติมจากแนวทางของแต่ละกลุ่มธุรกิจ กรณีเดินทางไปหรือมาจากประเทศจีนและประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังและตอบสนองในที่ทำงานสำหรับพนักงานในการดูแลสุขอนามัย และการจัดกายภายในสถานที่ทำการ

เครือฯหวังเป็นอย่างยิ่งให้พนักงานของเครือฯทุกคนและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019