ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 28 กรกฎาคม 2565วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา คณะรัฐมนตรี ประธานองค์อิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี