📣กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของเมืองไทยผ่านนิทรรศการภาพถ่าย… ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2565-2566

📌ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 และผนังโค้ง ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

📌ระหว่างวันที่ 2 – 21 เมษายน 2567

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม📲 02-858-6378

‘ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ทรูปลูกปัญญา’

#สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF #CPALL #MNRE #true #ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม #ประกวดภาพถ่าย #ถ่ายภาพ #ภาพธรรมชาติ #ภาพสัตว์ป่า