มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ เอเชีย เอรา วัน ร่วมร้อยเรียงความดีมอบของใช้จำเป็นต้านโควิด-19 แก่ชุมชนย่านมักกะสัน ทั้ง 6 ชุมชน

27 เมษายน 2565 – มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด ร่วมร้อยเรียงความดี ส่งมอบข้าวสาร 1 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง หน้ากากอนามัย จำนวน 16,800 ชิ้น น้ำดื่ม 600 มล. แพ็ค 12 ขวด จำนวน 185 แพ็ค แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิดน้ำขนาด 3,800 มล.จำนวน 24 แกลลอน น้ำยาทำความสะอาดพื้น 6 แกลลอน และชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้แก่ชุมชนย่านมักกะสัน ทั้ง 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนริมคลองสามเสน ชุมชนบึงมักกะสัน ชุมชนหลังวัดมักกะสัน ชุมชนโรงเจมักกะสัน และชุมชนนิคมมักกะสัน และถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดมักกะสัน และวัดทัศนารุณสุนทริการาม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ผู้กักตัวภายในชุมชน รวมทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจสำหรับการสนับสนุนเวชภัณฑ์มา ณ ที่นี้