🌍 เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมเสวนาในการประชุมระบบอาหารโลกของสหประชาชาติ

📌 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) จัดงานเสวนาในหัวข้อ Bridging Food Science and Policy through Dialogue  ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และนโยบายอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมว่าด้วยระบบอาหารของสหประชาชาติ UN Food Systems Pre-Summit โดยมี คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะ

🔹 ในเวทีเสวนานี้ประกอบไปด้วย คุณลีแอนน์ แจ็คสัน ผู้อำนวยการธุรกิจอาหารเกษตร ฝ่ายการค้าและการตลาด องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละการพัฒนา (OECD-Organization for Economic Cooperation and development) คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณแอนนิค เพลซีเออร์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา  ด้านวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน บริษัท ไบเออร์ ครอปซายน์  คุณซาร่า ซาวาสตาโน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประเมินผลกระทบ กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development-IFAD) คุณฮาแนน มัวร์ชีด รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความยั่งยืน กลุ่มบริษัทโอซีพี ดำเนินการเสวนาโดย คุณเคลอา คาสกี-คัก ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและการรณรงค์ โครงการ Food & Nature ขององค์การ WBCSD

🔹 คุณนพปฎล กล่าวในการเสวนาว่า ความเชื่อมโยงของหลักวิทยาศาสตร์ นโยบายภาครัฐ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นเรื่องจำเป็นต่อการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน หลักวิทยาศาสตร์จะช่วยให้ทั้งผู้กำหนดนโยบายภาครัฐ และภาคธุรกิจ สามารถกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้องและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจ ซึ่งยังสามารถเป็นกระบะทรายหรือ “Sandbox” นำนโยบายไปทดลองปฏิบัติเพื่อประเมินผลสำเร็จและศึกษาผลกระทบ เนื่องจากภาคเอกชนมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้รวดเร็ว มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารกับผู้บริโภค

🔹 คุณนพปฎล ยังได้เสนอ 5 แนวทางในการปฏิรูประบบอาหาร ได้แก่ ความโปร่งใสในการกำหนดนโยบายและตั้งเป้าหมาย การปรับปรุงกลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบอาหาร ความเข้าใจถึงความต้องการและปัญหาของผู้บริโภคและเกษตรกร และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในระบบอาหาร  และกล่าวสรุปว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบอาหารด้วยการเชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์ เป้าหมายทางธุรกิจ และนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน