“คุณนพปฎล เดชอุดม” ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือซีพี นำขบวนความยั่งยืน เครือฯ ปลูกต้นไม้กลางเมืองหลวง ตอบโจทย์ “ซีพี ร้อยรักษ์โลก” ลดโลกร้อนมุ่งสู่องค์กร Carbon Neutral

หลังจากที่ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์  คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  เครือฯ  คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร   เครือฯ  และ คุณธนิศร์ เจียรวนนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ และประสานธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.สยามแม็คโคร นำร่องปลูกต้นไม้ในโครงการ “ซีพี ร้อยรักษ์โลก”  เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ และการนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดสุทธิเป็นศูนย์

ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้  คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือฯ พร้อมด้วย คุณพัชรี คงตระกูลเทียน หัวหน้าคณะผู้บริหารสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์/ประธานคณะทำงานปลูกไม้ยืนต้น เครือฯ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือฯ และคุณจอมกิตติ ศิริกุล  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ได้ร่วมกันร้อยเรียงความดีนำร่องปลูกต้นสักทองจากโครงการซีพี ร้อยรักษ์โลก เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนให้กับกรุงเทพฯ ณ บริเวณสวนด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน ที่อยู่ในย่านใจกลางเมือง

ทั้งนี้ โครงการซีพี ร้อยรักษ์โลก เกิดขึ้นตามนโยบายของคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือฯ โดย ตั้งเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 10 ล้านต้น โดยส่งเสริมการจ้างงานชุมชน “ฝากเลี้ยงกล้าไม้” จ.ชลบุรี  เพื่อให้เกษตรกรและชาวชุมชนชนบทมีรายได้จากการดูแลกล้าไม้ทดแทนรายได้หลักที่หายไปจากวิกฤตโควิด-19

ต้นไม้ทั้งหมดที่ปลูกในโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเป้าหมายการปลูกไม้ยืนต้นของเครือฯ จำนวน 20 ล้านต้นภายใน 5 ปี เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Zero Carbon) ให้ได้ในปี 2573  กิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคมและโลก  ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนในทุกมิติ

คุณนพปฎล เดชอุดม  กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีมงคลยิ่งสำหรับเครือฯ  ในวาระครบรอบ 100 ปี จึงเกิดโครงการ “ซีพี ร้อยรักษ์โลก” ผมเองเป็นตัวแทนพนักงานทุกคนมาปลูกต้นไม้ในวันนี้ จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวซีพีทุกคน มาช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ครบตามเป้าในปี 2030 นี้ ซึ่งเราต้องปลูกไม่ต่ำกว่า 20 ล้านต้นร่วมกัน  พวกเราชาวซีพีมีอยู่รวมกันทั่วโลกกว่า 450,000 คน เพราะฉะนั้นหากเราร่วมมือกันลงแรง ก็จะนำไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาเชิญชวนทุกท่านในวันนี้ มาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลูกหลานของพวกเรา”

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ  กล่าวว่า “ในนามของเครือฯ วันนี้ได้ปลูกต้นไม้ในเมือง ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อยรักษ์โลก” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้นไม้ที่เราชาวซีพีปลูกในวันนี้ ในสิบปี หรือยี่สิบปีข้างหน้าจะเกิดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ที่จะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น จึงอยากเชิญชวนเพื่อน ๆ พนักงานทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ให้บรรลุเป้าหมาย 10 ล้านต้นในระยะแรก และ 20 ล้านต้นในลำดับต่อไป เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ จะสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรร่วมกัน”

ต้นไม้จากซีพี ร้อยรักษ์โลก ประกอบด้วย 1.ไม้ป่าเศรษฐกิจ  ได้แก่ ต้นแดง ต้นพยูง ต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ต้นชิงชัน ต้นสักทอง ต้นพยอม ต้นยางนา ต้นเก็ดแดง ต้นแคนา 2.ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ ทองอุไร มะม่วงหิมพานต์  3.ไม้ป่าชายเลน  ได้แก่ โกงกาง ลำพู ฝาดแดง/ฝาดขาว  และ 4.ไม้ผลกินได้ ได้แก่ มะม่วง(น้ำดอกไม้) กล้วยน้ำว้า ขนุน ฝรั่ง ทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม