แนวคิดเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณขจร เจียรวนนท์ ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

 

“ความกตัญญู เป็นสิ่งสวยงาม ..เป็นวัฒนธรรม ..เป็นหัวใจหลักที่มนุษย์ทุกคนพึงมี เราไม่สอนความกตัญญู เราปฏิบัติให้ดู เรากตัญญูตอบแทนทุกคน ทุกสิ่งรอบตัวที่เฝ้าฟูมฟักให้เราเป็นตัวเราทุกวันนี้”

‘คุณขจร เจียรวนนท์’ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

💚 ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมแชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=5s

 

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู