เครือซีพี มอบหน้ากากอนามัยให้กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศป้องกันไวรัสโควิด-19

วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดย ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบหน้ากากอนามัยให้แก่กระทรวงการต่างประเทศจำนวน 120,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดย คุณเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

คุณเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ขอบคุณเครือซีพีที่ช่วยสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำไปมอบให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศทั่วโลกที่มีอยู่ทั้งสิ้น 98 สำนักงาน รวมทั้งหน่วยงานทีมประเทศไทย ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะด่านหน้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยมีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศให้เดินทางกลับประเทศไทย รวมทั้งการออกไปให้การช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน และดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ยังมีความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง