นิตยสาร Fortune ยก 3 บริษัทหลักในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพี ออลล์ ซีพีเอฟ และซีพี แอ็กซ์ตร้า ติด TOP 20 บริษัทที่ทำรายได้มากที่สุดในอาเซียน สะท้อนผลการดำเนินงานและความสำเร็จในระดับสากล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นิตยสาร Fortune ประกาศผล Fortune Southeast Asia 500 การจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี 3 บริษัทหลักในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ติด 20 อันดับแรก ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยพิจารณารายได้และกำไรจากปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 7 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 13  และ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 19

นอกจากนี้ ใน 20 อันดับแรกยังมี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่  2 และ ปูนซีเมนต์ไทย ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 16

Fortune 500 Southeast Asia เป็นการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนิตยสารฟอร์จูน สื่อธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นจัดทำครั้งแรกในปี 2567 เพื่อเผยแพร่รายชื่อ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้