Oceanix City เมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลก ยั่งยืน รับมือภัยพิบัติ ซ่อมแซมตัวเองได้ และ UN ให้การรับรอง

ในขณะที่บ้านเรายังคงวุ่นวายกับการจัดระเบียบสายไฟฟ้า ถนนเป็นหลุมบ่อจนซ่อมไม่หวาดไม่ไหว ประเทศเกาหลีใต้กำลังก้าวห่างไปอีกหลายขุม ด้วยการสร้างเมืองลอยน้ำ  หรือ Oceanix City แห่งแรกของโลก เพื่อรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ซ่อมแซมตัวเองได้ และมี UN ให้การรับรอง

Oceanix City เป็นเมืองลอยน้ำที่ ทันสมัยสร้างขึ้นที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยจะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 469 ไร่ รองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 10,000 คน ออกแบบให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป

โครงสร้างทางวิศกรรมของเมืองจะสร้างเป็นอาคารชุดแบบหกเหลี่ยม เชื่อมต่อกันจนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ ผิวผนังอาคารเคลือบด้วยหินปูนลอยน้ำ ซึ่งเมื่อสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากแร่ธาตุในน้ำจะสามารถซ่อมแซมตนเองได้

แต่ละเกาะจะกินพื้นที่ราว 12.5 ไร่ และมีชุมชนอาศัยอยู่ราว ๆ 300 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้านภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม น้ำทะเลหนุน เฮอริเคน สึนามิ ฯลฯ

Oceanix City จะเป็นเมืองแบบพึ่งพาตนเองครบวงจรและเน้นความยั่งยืนเป็นสำคัญ มีการติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง รวมถึงระบบกลั่นน้ำจืดและทำการเกษตรเพื่อใช้บริโภคเอง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเน้นบริโภคพืชเป็นพิเศษ

Cr.  ภาพ ข่าวสด

คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 3 ปี โครงการดังกล่าวเป็นเหมือนแค่การเริ่มต้นเท่านั้น เพราะ OCEANIX ได้เข้าเจรจากับรัฐบาลที่ 10 ประเทศแล้วทั่วโลกเพื่อเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำทะเลที่สูงขึ้น สำหรับงบประมาณสำหรับการก่อสร้างเมืองลอยน้ำคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 6,600 ล้านบาท

ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนอปลง Oceanix City จะก่อสร้างเสร็จในปี 2025 ซึ่งหากพัฒนาจนประสบความสำเร็จบรรลุเป้าเรื่องที่ทาง UN และเมืองปูซานตั้งเป้าไว้ Oceanix จะกลายเป็นเมืองลอยน้ำต้นแบบและนำไปพัฒนาต่อแห่งอื่นทั่วโลกในอนาคต

ที่มา https://thestandard.co