อย่าลืม “เต้า ต้อง ตรวจ” 7 ต.ค. วันมะเร็งเต้านมโลก

-“รู้หรือไม่? มะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยคือ มะเร็งเต้านม
และทั่วโลก มีผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคนี้มากกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี!

-รู้หรือไม่ ?
มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งชนิดเดียวที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายนอก สามารถคลำหาได้ด้วยมือและสามารถรักษาให้หายได้

-แต่ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มาพบแพทย์เมื่อคลำพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่กว่า 1 เซนติเมตรไปแล้ว และส่วนใหญ่ก็กำลังลุกลามที่ยากต่อการรักษาและนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด

-เนื่องใน“วันมะเร็งเต้านมโลก 7 ตุลาคม” ของทุกปี
มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอเชิญชวนผู้หญิงไทยใส่ใจตรวจเต้านมของตัวเองอยู่เสมอ เดือนละครั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสหายจากมะเร็งร้ายกว่า 90% ยิ่งตรวจเจอไว ยิ่งรักษาได้เร็ว

ทดลองตรวจเต้านมด้วยตัวเอง และขอเชิญชวน ร่วมรณรงค์วันมะเร็งเต้านมโลก ด้วย frame ภาพ วันมะเร็งเต้านมโลกเพื่อแชร์ต่อในโซเชี่ยล ได้ที่ https://campaign.thanyarak.or.th

อย่าลืม
“เต้า ต้อง ตรวจ”