ขอเชิญชาวซีพีร่วมฟังเสวนา “ค่านิยม…เริ่มต้นได้ด้วยไอเดีย”

เพื่อส่งเสริมการทำโครงการพอใจวันเดียว  ทีมงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ค่านิยม…เริ่มต้นได้ด้วยไอเดีย” โดยการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารและนวัตกรภายในเครือฯ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

โดยท่านสามารถสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อลงทะเบียน และคณะทำงานจะดำเนินการส่งลิงค์ (Zoom) สำหรับเข้าร่วมเสวนาให้ท่านก่อนวันเสวนา https://forms.office.com/r/Ath9Yg2P87

หากมีคำถามสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณภณิษฎา วิริยะธีรกิจ email: [email protected] โทร. 08-9666-8403

รับชมย้อนหลังได้ที่