ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 28 กรกฎาคม 2565


วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรหลักในการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ โดยมี พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวรายงานการอัญเชิญเครื่องราชสักการะทั้งห้า ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ธูปเทียนแพ มอบแก่ผู้ออกรับฯ แทนพระองค์ พร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระที่นั่งอัมพรสถาน ลานพระราชวังดุสิต