ซีพีขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ “ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์” หนึ่งในผู้บุกเบิกซีพี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ “ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์” พร้อมยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกเครือซีพีจนเติบโตสร้างธุรกิจตามปรัชญา “3 ประโยชน์”

วานนี้ ( 10 ส.ค. 65 ) เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ อัญเชิญพวงมาลาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วางหน้าหีบศพท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์ ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้  โดยพิธีสวดพระอภิธรรมในวันแรก ครอบครัวเจียรวนนท์ ญาติ มิตร ผู้บริหาร และพนักงาน เครือซีพี ที่มาร่วมงานนำโดย ท่านประธานกิตติมศักดิ์จรัญ และคุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์  ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือฯ และคุณมาริษา เจียรวนนท์  คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ คุณทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์  และดร.ชวัลวัฒน์  อริยวรารมย์ รวมถึงลูกหลานในตระกูลเจียรวนนท์ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ และบุคคลสำคัญ ในแวดวงต่าง ๆ ร่วมในพิธีฯ อาทิ พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ นอกจากนี้ สำนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ สำนักงาน กวางเจา เฉินตู และปักกิ่ง ได้พร้อมใจร่วมจัดพิธีไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรีด้วย

ทั้งนี้ ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์  ถึงแก่กรรมเมื่อ 9 สิงหาคม 2565  สิริอายุรวม 91 ปี ท่านฯเป็นบุตรชายคนที่ 2 ของท่านเจี่ย เอ็กชอ ผู้ก่อตั้งเจียไต๋ ต้นกำเนิดธุรกิจของเครือซีพี มารดาชื่อ นางตั้งสี โดยเป็นน้องชายของท่านประธานกิตติมศักดิ์จรัญ เจียรวนนท์ และเป็นพี่ชายของท่านประธานที่ปรึกษาสุเมธ เจียรวนนท์ และท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณวิมล ผลินพิมล มีบุตรธิดา รวม 4 คน  บุตรชาย  1 คน คือ คุณเมธ เจียรวนนท์ (สมรสกับคุณ Kazumi) และมีบุตรสาว 3 คน ได้แก่ คุณสมอุไร จารุพนิช (สมรสกับ ดร.ประเสริฐ จารุพนิช)  คุณสมศรี ล่ำซำ (สมรสกับคุณวิเชียร ล่ำซำ) และคุณสมสวาท เจียรวนนท์

ในด้านชีวิตการทำงาน ท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรีเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็นนักบุกเบิก นักสู้ ท่านได้ร่วมกับท่านประธานกิตติมศักดิ์จรัญ ขยายกิจการจากเจียไต๋ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก มาสู่กิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้ชื่อร้านเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งต่อมาเติบโตเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้นำของโลกในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์   กล่าวได้ว่าท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรีเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเครือซีพีจนเติบโตสร้างธุรกิจตามปรัชญา “3 ประโยชน์”

“หลังจากที่ท่านประธานจรัญและท่านประธานมนตรีเรียนจบจากเสฉวนก็กลับมากรุงเทพฯ เพื่อช่วยกิจการของที่บ้าน ในปี พ.ศ.2496 ท่านประธานจรัญได้เริ่มทำธุรกิจอาหารสัตว์ โดยท่านตั้งใจขยายกิจการออกไปเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเป็นหลัก และตั้งชื่อบริษัทว่า “เจริญโภคภัณฑ์” หรือเรียกย่อๆ ภาษาอังกฤษว่า CP”  ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์  เล่าถึงจุดก่อกำเนิดเจริญโภคภัณฑ์ ไว้ใน “บันทึกความทรงจำ” หรือ My Personal History ของนิตยสารนิกเกคิจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้กล่าวถึงการเริ่มต้นรุ่นที่สองของธุรกิจครอบครัว โดยท่านประธานกิตติมศักดิ์จรัญ และท่านประธานกิตติมศักดิ์มนตรี เจียรวนนท์

ในการนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565  โดยงดสวดพระอภิธรรมในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  สำหรับกำหนดพิธีเคลื่อนศพไปสุสานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง และเนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงได้จัดงานเป็นการภายใน และของดรับพวงหรีด