เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ “30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา นำโดยดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และคุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู พร้อมด้วยภาคี 11 หน่วยงาน ภายใต้โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานสีสรรพรรณไม้ฯ ถวายรายงานความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการหลักสูตร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
โดยกลุ่มทรู ได้นำ App We Grow ด้านข้อมูลทั่วไป และความสำคัญของพรรณไม้ ร่วมบูรณาการหลักสูตรกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ภายใต้แนวคิด “ถ้าเราไม่มีป่า ก็จะไม่มีเสือโคร่ง รวมทั้งสัตว์ชนิดอื่นๆ เราจะไม่มีอากาศบริสุทธิ์ ไว้หายใจ สภาพอากาศและฤดูกาลแปรปรวน ดังนั้นระบบนิเวศในป่า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก”


ส่วนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ถวายรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานหลักสูตร “สร้างป่า สร้างรายได้” ร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมวิชาการการเกษตร ในการส่งเสริมการปลูกกาแฟบนแปลงสาธิตในโรงเรียน จังหวัดน่าน 24 โรงเรียน โดยปีนี้ ได้นำผลสำเร็จการปลูกกาแฟของโรงเรียนบ้านด่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มาร่วมนำเสนอในนิทรรศการ ด้วย

ทั้งนี้งาน ”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ “30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” จัดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร