สร้างพื้นที่สีเขียว 💚🌱🪴🌲🌳ไปด้วยกันกับ #ซีพีร้อยรักษ์โลก


คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีอีโอข้าวตราฉัตร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มธุรกิจข้าวตราฉัตร พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ “มะค่าโมง” เป็นต้นไม้ยืนต้น ไม้ทางเศรษฐกิจ และเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุโขทัย

ในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน ปลูกต้นไม้ครบ 10 ล้านต้น ภายในปี 2573 มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร Carbon Neutral และกำหนดของเสียสุทธิเป็นศูนย์ ภายในอีก 9 ปีข้างหน้า

โดยได้จัดกิจกรรม ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

เพียงแค่คนละ 1 ต้น 🪴 จะช่วยทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยสีเขียว สร้างอากาศที่บริสุทธิ์ ส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังกันนะคะ

#ข้าวตราฉัตรGreatStory
#ข้าวตราฉัตร
👉🏻 https://www.facebook.com/658038081322104/posts/1318026791989893/