บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด 🌾🌾 โรงงานข้าวแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล อย.Quality Award 2021

รางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติดี คงคุณภาพสม่ำเสมอได้รับรางวัลประเภท 3 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ.2562 -​ 2564) 🏆จาก สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)​ กระทรวงสาธารณสุข

#คุณภาพสู่ความสำเร็จ
#ข้าวตราฉัตรGreatStory #ข้าวตราฉัตร