ข้าวตราฉัตรและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเติบโตเคียงคู่สังคมยั่งยืน อย่างต่อเนื่องกับโครงการ “ข้าวชาวนาไทย” ปีที่ 5 ผนึกกำลังธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ผ่านโครงการ “ข้าวชาวนาไทย” ปีที่ 5  ข้าวหอมมะลิคุณภาพรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง นำเข้ากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจากโรงงานปรับปรุงคุณภาพและบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ “ข้าวชาวนาไทย” พร้อมส่งต่อรอยยิ้มจากชาวนาสู่ทุกๆจาน

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง แบรนด์  “ข้าวตราฉัตร” บริษัทฯขอเป็นส่วนหนึ่งเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ จัดโครงการ “ข้าวชาวนาไทย ปี 5” ขึ้น โดยเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรชาวนา ผ่านโรงสีท่าข้าวสหกรณ์ สกก. รวมทั้ง สกต.เพิ่ม รวมทั้งหมด 38 จุด ทั่วประเทศ อาทิ จังหวัดเชียงราย พะเยา ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นต้น ภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน ของบริษัทฯ รวม 127,453 ไร่ อีกทั้งมีเกษตรกรสมาชิกโครงการฯ ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ทั้งหมด 5,529 ราย บริษัทจะรับซื้อในราคานำตลาด ให้ราคารับซื้อบวกเพิ่มกับเกษตรกรชาวนาจากราคาทั่วไปอีก ตันละ 250 บาท (ความชื้นไม่เกิน 30%) ข้าวที่มีการรับซื้อทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการผลิตปรับปรุงคุณภาพและบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ “ข้าวชาวนาไทย” 1 ปี มีครั้งเดียว

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลัง ร่วมกันระหว่าง ข้าวตราฉัตร เซเว่นอีเลฟเว่น โลตัส  แม็คโคร นำศักยภาพของธุรกิจในเครือ ผลิตและจัดจำหน่าย ข้าวชาวนาไทย ขนาด 5 กิโลกรัม ราคาเพียง 189 บาท เท่านั้น ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม นี้ เป็นต้นไป จึงอยากเชิญชวนผู้บริโภค มาทดลองชิมข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูที่มาจากชาวนาโดยตรง เก็บเกี่ยวทุกรอยยิ้ม ทุกคำมีความหมาย สร้างรอยยิ้ม ความสุข และความภูมิใจให้ชาวนาไทย

ที่มา ข้าวตราฉัตร