CPI ร่วมใจสู้ภัย COVID19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณจุมพต กังวานเวชกุล ผู้จัดการทั่วไป มอบเครื่องดื่ม วิตามิน Vita one มูลค่ารวม 24,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และขอเชิดชูผู้เสียสละเป็นหน้าด่านสกัดกั้นและรักษา ผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19

#ร่วมใจสู้ภัยCOVID19
#เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#อีกหนึ่งเสียงของกำลังใจ