ร้อยเรียงใจสู้ภัย COVID-19📍สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ CPI และ CPP ร้อยเรียงความดี ภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” สนับสนุนผลิตภัณฑ์ รวมมูลค่า 1,956,960 บาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล-สาธารณสุข 30 จุดทั่วทุกภูมิภาคและจุดบริการฉีดวัคซีน 46 จุดร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ทั่วกรุงเทพฯ

คุณนิโรบล เบญจฆรณี ผู้จัดการฝ่าย งานบริหารลูกค้าเขตภาคเหนือ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ดังนี้
✅ ข้าวสารตราฉัตรไลท์ (ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าว กข43) จำนวน 300 ถุง
✅ น้ำมะพร้าว R U COCO? จำนวน 360 กล่อง
✅ ขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบตราริโอ้ จำนวน 192 ห่อใหญ่
✅ เครื่องดื่มผลไม้ผสมวิตามินซี 200% ไวต้าวันซีพลัส 900 ขวด
✅ เครื่องดื่ม BK Sparkling Vitamin Drink จำนวน 720 กระป๋อง

โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ

เพื่อส่งต่อกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย และทำงานให้บริการประชาชนอย่างหนักต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

#ร่วมใจสู้ภัยCOVID19
#เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#อีกหนึ่งเสียงของกำลังใจ
#OURSPIRITS