ข้าวตราฉัตร ช่วยเหลือน้ำท่วม ปี64 เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

ทีมข้าวตราฉัตร ศูนย์เวลล์-ไลน์ เวย์ส ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ มอบข้าวฉัตรส้ม จำนวน 200 ถุง
ให้กับคุณสุมาลี ขาวถิน ผู้นำการท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่เกาะเกร็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จากเหตุการณ์อุทกภัย ที่ได้รับความเสียหาย และสร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
โดยข้าวตราฉัตร และ ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นตามปณิธาน 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย และขอร่วมเคียงข้างผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน