ข้าวตราฉัตร สนับสนุนแชมป์โลก แบดมินตันชายเดี่ยว คนแรกของประเทศไทย

คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าวตราฉัตร ร่วมแสดงความยินดี วิว/กุลวุฒิ วิทิตศานต์ แชมป์โลกแบดมินตัน ชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทย

ข้าวตราฉัตร “ข้าวไทยเด็กไทย” มอบเงินสนับสนุน ให้โค้ชเป้/คุณภัททพล เงินศรีสุข และแชมป์โลกฯ ในความมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ สร้างความภาคภูมิใจให้เยาวชนไทยเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก พร้อมส่งกำลังใจในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ขอขอบคุณโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ที่ได้ผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพยกระดับกีฬาแบดมินตันของประเทศไทย

       

 

ที่มา ข้าวตราฉัตร