🌱ปลูกป่าในบ้าน ตามนโยบายเครือฯก้าวสู่ Carbon Neutral ในปี 2030 สถานีวิจัยแสลงพัน ธุรกิจพืชครบวงจรฯ ร่วมขับเคลื่อนปลูกไม้ยืนต้น

คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมผู้บริหารนำโดย ดร.ศฎาวุฒิ กุลมณี, คุณเฉลิม บุญประเชิญ และคุณวรสิทธิ์ สิทธิวิชัย ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิจัยฯ และจากฟาร์มแสลงพัน-คำพราน ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมปลูกป่าในบ้าน ณ บริเวณแปลงปลูกป่าของสถานีวิจัยแสลงพัน โดยกิจกรรมดังกล่าวทางสถานีวิจัยฯให้ความสำคัญและขับเคลื่อนกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทั้งในพื้นที่สถานีวิจัยแสลงพัน จ.สระบุรี และสถานีวิจัยสวรรคโลก จ.สุโขทัย รวมปลูกต้นไม้ที่ปลูกใหม่แล้วกว่า 3,600 ต้น และสำรวจตรวจนับต้นไม้ที่เป็นป่าเดิมกว่า 20,000 ต้น

สำหรับต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้เป็นต้นไผ่ จำนวนกว่า 500 ต้น จำนวน 12 สายพันธุ์ เช่น ไผ่ซางหม่น, ไผ่กำยาน, ไผ่ไล่เลียง, ไผ่นางฟ้า ฯลฯ ซึ่งไผ่ เป็นไม้ที่โตเร็ว, ทนแล้ง, เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ดี รวมทั้งยังใช้ประโยชน์ได้ การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นับป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการผลักดันนโยบายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ธุรกิจพืชครบวงจรฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนตามเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2030

       

#CptgCropGreatStory
#เรื่องเล่าข่าวดีดี