กลุ่มธุรกิจการค้าฯ/กลุ่มพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มธุรกิจการค้าฯ/กลุ่มพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย คุณรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ และพนักงานจิตอาสาพระราชทาน จำนวนกว่า 200 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณที่ว่าการอำเภอนครหลวง

Cr:Pr ข้าวตราฉัตร