ข่าวดีมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 ขยายเวลารับผลงานเป็น 31 มี.ค. 2563 เผยเคล็ดลับมัดใจกรรมการ

รายงานข่าวจากคณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 เผยว่าจากการประชุมของคณะกรรมการวิชาการมีมติให้มีการขยายวันปิดรับผลงานนวัตกรรมจากวันสุดท้ายวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น 31 มีนาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นัวตกรและหน่วยงานในต่างประเทศมีเวลาในการเตรียมการคัดเลือกและเขียนผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเข้ามาให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานพิจารณากลั่นกรอง รวมทั้งในประเทศไทยก็มีเวลาเตรียมการเช่นเดียวกัน

รายงานข่าวเผยว่าขณะนี้มีผู้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้ามาแล้วกว่า 500 ผลงานและหลายกลุ่มธุรกิจต่างมีแนวคิดสอดคล้องกันว่าจะพยายามเน้นคุณภาพในผลงานที่จะส่งมากกว่าเชิงปริมาณ จึงคาดว่ามหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 จะมีผลงานเชิงคุณภาพมากขึ้น

ด้าน คุณชยุตม์ กฤษอร่ามเหลือง กรรมการและเลขานุการ ด้านวิชาการ กล่าวแนะนำนวัตกรที่กำลังจะเขียนผลงานเข้ามาเพื่อพิจารณาควรเขียนให้ผู้อื่นมีความเข้าใจ เทคนิคการเขียนข้อมูลใช้ภาษาที่ง่าย สั้น หากมีคำศัพท์ทางวิชาการควรขยายความเพิ่มเติมใช้ตัวย่อเท่าที่จำเป็น เขียนให้กระชับ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง ชี้ให้เห็นถึงความใหม่ การพัฒนา เหตุผลต่างๆและผลลัพธ์