นวัตกรซีพีส่งผลงานคับคั่งกว่า 1,600 ผลงาน คณะกรรมการคัดเลือกเข้มข้นกลั่นกรองผลงานเข้าสู่รอบที่ 2 แล้วร่วม 200 ผลงาน

มาอัพเดทกิจกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมในโครงการ CP Innovation และ โครงการเถ้าแก่ ปี 2022 ซึ่งแม้ว่าจะยังต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด 19  แต่กิจกรรมก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบที่ 1 มีผลงานส่งเข้าร่วมจำนวนกว่า 1,639 โครงการจากประเทศไทย และต่างประเทศ (ไม่รวมผลงานจากจีน) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากไทยและต่างประเทศผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 กว่า 108 ผลงาน และผลงานจากจีน 91 ผลงาน

ทั้งนี้ จากการพิจารณาผลงานด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม   ในโครงการมหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ 2022 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 โดยมี ดร. สดุดี สุพรรณไพ เป็นประธานและกรรมการเข้าร่วมการคัดเลือก 15 ท่าน จากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น คุณเกษม ตั้งทรงศักดิ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณโปร่งฟ้า ยงค์ประชารักษ์ บจ.เจียไต๋ คุณศราวดี ตั้งศุภนิมิตชัย บมจ.ซีพี ออลล์ และ คุณนนท์ อิงคุทานนท์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น ซึ่งมีผลงานที่ผ่านเข้านำเสนอในรอบ 2 จำนวน 26 ผลงาน จากทั้งหมด 82 ผลงาน และสำหรับผลงานนวัตกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมจากประเทศจีนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 ทั้งหมด 10 ผลงาน

ขณะที่ผลงานด้านเศรษฐกิจ ในโครงการมหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ 2022  มีคุณฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ เป็นประธาน และกรรมการเข้าร่วมการคัดเลือกกว่า 30 ท่าน เช่น คุณบัญญัติ อาษาสร้อย บจ.เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน คุณวีรศักดิ์  พงษ์ธัญญวิชัย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณประไพ  รุ่งมโน บมจ.ซีพี ออลล์ คุณวราวุธ  เยาวิวัฒน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น มีผลงานที่ผ่านเข้านำเสนอในรอบ 2 จำนวน 38 ผลงาน จากทั้งหมด 207 ผลงาน และสำหรับผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจจากประเทศจีนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 ทั้งหมด 60 ผลงาน

ส่วนผลงานด้านเทคโนโลยี ในโครงการมหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ 2022 โดยมีคุณอยุทธ ยุกตะนันทน์  เป็นประธาน และมีกรรมการเข้าร่วมการคัดเลือกกว่า 15  ท่าน เช่น คุณไพโรจน์ เกียรติศิริขจร และ ดร.สุมิตรา กันตรง บจ.เจียไต๋ คุณรัฐพล  พัฒนรังสรรค์ บจ.เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน คุณจันทร์ ปราสาทิกะพันธ์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณโกสิน อาจการณ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีผลงานที่ผ่านเข้านำเสนอในรอบ 2 จำนวน 44   ผลงาน จากทั้งหมด 489  ผลงาน และสำหรับผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจากประเทศจีนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 ทั้งหมด 21 ผลงาน

นอกจากนี้ โครงการเถ้าแก่จะจัดการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 ในช่วง ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน ในรูปแบบออนไลน์ และการนำเสนอคัดเลือกโครงการนวัตกรรมบัวบาน ในรอบที่ 2  ก็จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกัน หากมีความเคลื่อนไหวโครงการนวัตกรรมบัวบาน We are CP จะมาอัพเดทให้ทราบ ห้ามพลาดเลยนะ!