นวัตกรซีพีไทยเทศร่วมส่งผลงานนวัตกรรมบัวบาน (CP Inno Expo 2022) กว่า 1,300 ผลงาน! สมเป็น ‘องค์กรแห่งนวัตกรรม’ ผลงานด้านเทคโนโลยีส่งเข้าร่วมเป็นอันดับหนึ่ง

นวัตกรชาวซีพีทั้งในไทยและต่างประเทศร่วมส่งผลงานนวัตกรรม ในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ประจำปี 2565 (CP Inno Expo 2022) รวมทั้งสิ้น 1,300 ผลงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 2565) ซึ่งเป็นผลงานจากนวัตกรซีพีในประเทศไทย จำนวน 582 ผลงาน และผลงานจากนวัตกรซีพีต่างประเทศ จำนวน 718 ผลงาน สอดคล้องกับทิศทางมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผลงานด้านเทคโนโลยีส่งเข้าร่วมคัดเลือกเป็นอันดับ 1 จำนวน 790 ผลงาน อันดับ 2 ผลงานด้านเศรษฐกิจ จำนวน 386 ผลงาน และอันดับ 3 ผลงานด้านสังคม จำนวน 124 ผลงาน

ปีนี้นอกจากผลงานนวัตกรรมจากประเทศไทย ยังมีผลงานนวัตกรรมจากกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ ส่งเข้ามา 9 ประเทศ และ 1 เขตธุรกิจ ได้แก่ ประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกาฯ ฟิลิปปินส์ และตุรกี โดยมาจาก 11 กลุ่มธุรกิจในเครือฯ ดังนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เจียไต๋ ซีพีเอฟ ซีพีออลล์ แม็คโคร โลตัสส์ ทรู ซีพีอินเตอร์เทรด ธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPPC) และ เพอเฟคคอมพาร์เนียน (PCG)

ขณะนี้คณะกรรมการกลั่นกรอง ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านได้เดินหน้าตรวจผลงานรอบแรกอย่างเข้มข้นแล้วตั้งแต่ ก.พ. ที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คะแนนรวมด้านละ 100 คะแนน คือ

  1. ความคิดสร้างสรรค์ (Input): ความคิดริเริ่ม และ การหาข้อแตกต่าง รวม 20 คะแนน
  2. การพัฒนาผลงาน (Process): วิธีการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ และ ระบบการพัฒนา รวม 30 คะแนน (เฉพาะด้านเทคโนโลยี 40 คะแนน)
  3. ประโยชน์ที่ได้รับ (Output): ผลลัพธ์เทียบฐาน ความคุ้มค่าการลงทุน (ROI) (การเงินที่เกิดแล้ว-3ปี) และ ยืนยันผลลัพธ์/IP รวม 50 คะแนน (เฉพาะด้านเทคโนโลยี 40 คะแนน)

ร่วมส่งแรงใจให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลงานนวัตกรรม เชื่อว่า ปีนี้น่าจะมีผลงานที่น่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะผลงานด้านเทคโนโลยี และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกผลงานนวัตกรรม

We are CP จะติดตามความคืบหน้าการพิจารณาผลงานนวัตกรรมบัวบานมาเล่าให้เพื่อน ๆ ชาวซีพีร่วมลุ้นไปด้วยกัน ห้ามพลาดนะคะ!