เครือซีพี เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยจากประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้พนักงาน CPLI เถ้าแก่เล็กสังกัด CPLI และพนักงานบริษัทคู่สัญญา ที่ทำงานพบปะกับลูกค้า ติดต่อกับบุคคล สัมผัสกับสินค้าหรือบริการ เร่งเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ต้านภัยโควิด-19


ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพต่อพนักงานเครือซีพี คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มธุรกิจนำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ไปมอบให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19


ล่าสุด C.P. Ambassador ในสังกัดของ CPLI เป็นผู้แทนเครือซีพี มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้แก่พนักงาน CPLI และพนักงานบริษัทคู่สัญญา ( IFS, Guardforce, True leasing และ CP Food World ) ที่ปฏิบัติงานส่วนหน้า ทำงานพบปะกับลูกค้า ติดต่อกับบุคคล สัมผัสกับสินค้าหรือบริการ ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึง ทีมเถ้าแก่เล็กสังกัด CPLI ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อีกด้วย
พนักงานที่ได้ผู้รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรทุกคนรู้สึกภูมิใจในเครือซีพีและขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆ เช่นนี้ อันสะท้อนให้เห็นถึงการนำหลักปรัชญา 3 ประโยชน์มาสู่การปฏิบัติจริง อีกทั้งยังซาบซึ้งในความห่วงใย และขอส่งต่อความรู้สึกดีๆและกำลังใจให้ทุกคนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ด้วย

สำหรับโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เป็นหนึ่งในดำริของท่านประธานอาวุโสเครือซีพี คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี” ในการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร บนพื้นที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี จำนวน 100 ไร่ ในเวลา 100 วัน เพื่อผลิตยาแคปซูลจำนวน 30 ล้านเม็ด โดยได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบรรจุแคปซูลผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา เพื่อแจกจ่ายฟรีให้ประชาชนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยแจกจ่ายผ่านโรงพยาบาล องค์กรพันธมิตร และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงยาสมุนไพรอย่างทั่วถึงท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เช่นนี้