CPLI ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง ที่ว่าการอำเภอปากช่อง

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยงานธุรการและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง ที่ว่าการอำเภอปากช่อง พร้อมทั้งนำน้ำดื่มจำนวน 200 ขวด และกระเป๋า CP Blood Donation จำนวน 200 ใบ จากสำนักบริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน

โดยภายในงานมี คุณคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยส่วนงานราชการร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์

 

#CPร้อยเรียงความดี

#CP100ปี

#CPทำดีบริจาคโลหิต

#CPLIBloodDonationDay